Friday, November 18, 2005

Baitul Muslim

( from file ...)
Ciri-ciri Luaran Baitul Muslim

SESUNGGUHNYA rumah secara fizikalnya bukanlah sekadar tempat untuk berlindung daripada panas dan hujan tetapi ia juga mampu melindungi penghuninya daripada unsur-unsur batasan dan tekanan masyarakat baik secara fizikal, mental mahupun rohaninya. Allah SWTberfirman yang bermaksud:"

Dan Allah menjadikan bagi kamu. rumah-rumah (yang kamu dirikan itu) tempat tinggal" (Surah al-Nahl: 80)Rumah merupakan tempat merehatkan badan dan minda. la adalah masdar yang boleh mencorakkan tatacara atau tingkah laku seseorang Muslim itu. Sekiranya baik rumah tersebut maka baik jugalah individu itu, tetapi apabila keadaannya buruk maka sedikit sebanyak ia akan memberi kesan terhadap sikap dan tingkah lakunya.

Sering kali persoalan ini diutarakan dan kadangkadang berlegar-legar dalam pernikiran kita, apakah bentuk atau ciri-ciri rumah yang menepati sunnah Rasulullah s.a.w. (Baitul Muslim). Sesungguhnya ciri terpenting Baitul Muslim ialah menggalakkan kebahagiaan dan ketenangan sesuai dengan sifat agama Islam itu sendiri.

Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud:"Kegembiraan itu mempunyai empat unsur: isteri yang solehah, rumah yang lapang, jiran yang baik dan tunggangan (kenderaan) yang selesa" (Riwayat Ibn Hibban dalam Sahih)Untuk mengetahui dengan lebih jelas, berikut ialah antara ciri-ciri Baitul Muslim:

Ciri-ciri luaran Baitul Muslim

Pertama, Islam melindungi kesucian maruah dan harga diri manusia, malah menganggapnya sebagai suci dan tidak boleh dicerobohi. Oleh itu Islam membenarkan pembinaan pagar di sekeliling rumah untuk menghalang sebarang bentuk pencerobohan yang boleh memburukkan keselamatan tuan rumah. Dalam sebuah hadis daripada Abu Daud beliau berkata: Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:"Barang siapa yang menceroboh rumah seseorang tanpa keizinan daripada tuan rumah maka diizinkan baginya mencungkil mata penceroboh tersebut tanpa dikenakan sebarang hukuman" (Riwayat Bukhari)

Sebenarnya pagar yang dimaksudkan di sini tidaklah sebagaimana yang bertaku hari ini. Binaan yang tinggi seolah-olah sengaja dibuat untuk memutuskan hubungan dengan jiran-jirannya yang lain. Ada kalanya bentuk dan perhiasan yang melampau-lampau mendorong kepada unsur pembaziran yang sangat ditegah dalam Islam.

Kedua, Faktor keselesaan penghuninya juga menjadi agenda penting Baitul Muslim. Oleh itu penyediaan ruang untuk halaman rumah atau padang kecfl buat keluarga sangat digalakkan dalam Islam kerana ia akan mempengaruhi tabiat dan watak penghuninya. Hari ini taman kecil dalam halaman rumah sudah menjadi kemestian bagi sesebuah keluarga baik untuk bersantai, membaca ataupun sekadar menenangkan fikiran. Rasulullah s.a.w. pernah berdoa dengan bersungguh-sungguh, sabdanya yang bermaksud:"Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah rumahku dan berkatilah rezekiku." Baginda kernudiannya ditanya: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sering memohon perkara ini? Baginda menjawab: "Apakah ada yang lebih baik?" (Riwayat Nasa'i dan Ibn al-Sunni)Sedar atau tidak rumah yang kecil tanpa mempunyai halaman atau ruang untuk bergerak bebas mudah terdorong kepada masalah. la boleh merumitkan ketegangan kecil yang lazimnya berlaku dalam keluarga. dan menyulitkan kemesraan apatah lagi apabila jurnlah keluarga yang ramai. Untuk melepaskan diri daripada kesesakan dalam rumah, anak-anak akan keluar mencari ketenangan bersama kawan-kawan. Mana kala ibu bapa akan mencari kawan-kawannya untuk melepaskan ketegangan masing-masing, sama ada berkunjung ke rumah jirannya atau bersembang di kedai kopi.Maka disinilah mereka terlepas daripada pengawasan dan kasih sayang keluarga sehingga terjebak dalam aktiviti yang tidak baik dan mengundang kepada masalah sosial dalam negara.

Ketiga, Islam sangat memberi perhatian kepada apa jua bentuk punca atau sumber pembinaan Baitul Muslim. Ini kerana hal-hal yang berkaitan halal dan haram itu nanti akan menentukan rahmat atau berkatnya sesebuah rumah. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:"Sesungguhnya halal itu jelas dan yang haram juga. jelas dan di antara kedua-duanya ada perkara yang masih diragukan, yang kebanyakan orang ramai tidak mengetahuinya. Orang yang memelihara dirinya daripada. perkara yang syubhah itu samalah seperti orang yang telah melindungi agamanya dan kehormatannya... "Justeru, Islam melarang sebarang dana yang datang daripada kewangan yang syubhah dan hararn seperti riba dan lain-lain. Pengharaman tersebut juga meliputi unsur-unsur pembaziran atau perbelanjaan di luar keperluan sebenar.Pernah diriwayatkan bahawa Khalifah Harun al-Rashid pernah ditegur oleh Muhammad bin al-Samak ketika membina rumahnya yang besar seperti kebiasaan pemerintah Abasiyah yang lain. Beliau berkata: "Kalaulah ia datang daripada hartamu, maka engkau termasuk daripada golongan orang yang membazir. Tetapi jika ia datang dari harta orang lain, sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Sesungguhnya Allah membenci orang yang zalim.

"Keempat, Baitul Muslim sangat mengutamakan nilai altruisme lebih-lebih lagi mengenai perkara yang bersangkut paut tentang muamalah sesama manusia atau jiran tetangga. Altruisme di sini bermaksud mengutamakan kepentingan orang lain berbanding kepentingan diri sendiri.Oleh itu, aspek pembinaan Baitul Muslim perlulah mengambil kira kepentingan nitai-nilai bersama dan kerukunan semangat kejiranan serta menghindari apa jua bentuk kezaliman atau penganiayaan terhadap orang lain. Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud:"Malaikat Jibril sentiasa mengingatkan aku tentang tanggungjawab seseorang terhadap jirannya sehingga. aku menyangka bahawa jiran mungkin akan dijadikan salah seorang waris." (Riwayat Bukhari dan Muslim)Justeru, pembinaan yang boleh mengganggu, menghalang jalan atau menyempitkan laluan umum sangat ditegah. Begitu juga sekiranya ia boleh menghalang udara atau cahaya daripada sampai ke rumah jiran-jirannya yang lain sangat dilarang dalam Islam.

Kelima, Kebersihan juga merupakan ciri terpenting Baitul Muslim, Rumah yang kecil tetapi dijaga kebersihannya lebih baik daripada rumah yang besar tetapi sukar menguruskan persekitarannya. Ini kerana rumah yang kotor akan memberi kesan kepada tumbesaran ahli keluarga serta melambangkan akhlak dan gambaran yang tidak baik kepada jiran tetangga dan masyarakat umum.Islam sangat mengutamakan kebersihan dan kesucian sesuai dengan fitrah agama Islam itu sendiri. Aspek kebersihan adalah lambang kepada peribadi dan lambang kepada imannya. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud:"Kebersihan itu membawa kepada iman dan iman membawa pemiliknya ke syurga"Oleh itu Baitul Muslim mestilah bebas daripada sebarang bentuk kekotoran atau sampah sarap. Ini kerana kebersihan fizikal itu merupakan kunci kepada kesucian minda dan jiwa. Apabila persekitaran dalaman dan luaran Baitul Muslim bersih, maka ia akan bebas daripada sebarang kekotoran peribadi dan penyakit fizikal.Amalan segelintir masyarakat kita yang melonggokkan kotoran dan sampah sarap sehingga bertaburan di halaman rumah bukanlah perbuatan akhIak Muslim. Amalan tersebut dikatakan menyerupai tabiat kaum Yahudi yang sangat di benci oleh Rasulullah s.a.w.

Keenam. Perancangan untuk memilih lokasi rumah juga disebut dalam Islam. Sebaik-baiknya kedudukan atau lokasi Baitul Muslim hendaklah hampir dengan masjid atau surau. Tujuannya supaya mudah untuk ahli keluarga Baitul Muslim melibatkan diri dengan program-program kebajikan atau mengimarah aktiviti-aktiviti pengajian agama atau sekurangkurangnya dapat menjaga solat berjemaah.Daripada Abi bin Kaab La. berkata, ada seorang lelaki dari kaum Ansar tinggal jauh daripada masjid berbanding jemaah yang lain, Walau bagaimanapun beliau tidak pernah terlewat untuk sama-sama. berjemaah. Maka sahabatnya mencadangkan agar beliau membeli seekor himar yang dapat ditunggangnya bagi memudahkan perjalanannya pada waktu malam dan siangnya. Lalu sahabat ini pun berkata:"Aku lebih gembira seandainya rumahku hampir dengan masjid namun tidak mengapa asalkan segala kebaikan disebabkan perjalananku yang jauh untuk ke masjid sewaktu pergi dan pulangku diterima Allah Taala." Maka Rasulullah yang mendengarnya menjawab: "Sesungguhnya Allah telah menghimpun semuanya buatmu"

Tajdid Untuk Mujaddid, Tajdid Untuk Ummah, Jihad Fi SabiliLLAH..
Post a Comment