Tuesday, August 02, 2005

"Muslim itu ramai, mukmin itu sedikit.
Mukmin itu ramai, muhsin itu sedikit.
Muhsin itu ramai, mukhlis itu sedikit"..
Post a Comment