Sunday, June 15, 2008

Solat Penyembuh dan Kekuatan

www.quaisz.blogspot.com

Di dalam kitab As-Sunan disebutkan,

“ Apabila Raslullah s.a.w mendpat kesusahan, baginda segera mengerjakan sembahyang.”

Solat merupakan salah satu penyembuh penyakit samada penyakit fizikal atau rohani. Solat menjaga rezeki, kesihatan, menolak penyakit, menguatkan jiwa, menghilangkan gangguan, mencerahkan wajah, menenangkan hati, meningkatkan stamina, menghilangkan bencana dan menjauhkan pelakunya dari syaitan serta mendekatkannya dengan Allah Yang Maha Pemurah. Di samping itu solat mempu menyuntikkan motivasi dan stamina kepada fizikal dan rohani badan serta menghilangkan kemalasan.

Apabila ada dua orang yang ditimpa musibah atau diserang penyakit, bala dan cubaan, pasti yang mengerjakan solat akan merasa lebih ringan berbanding yang cuai mengerjakan solat. Solat memberi kesan dan pengaruh lain yang juga luar biasa bagi menolak pelbagai keburukan di dunia terutama sekali bagi mereka yang mengerjakannya dengan sempurna.

Rahsianya adalah kerana solat adalah penghubung antara manusia dengan Allah. Semakin kuat hubungan seseorang itu dengan Allah, semakin banyaklah akan dibukakan pintu kebaikan untuknya dan dijauhkan darinya pelbagai pintu keburukan serta dilimpahkan kepadanya taufiq dan hidayah. Kesihatan, ketenanagan, keselamatan, kegembiraan dan segala kenikmatan akan hadir kepadanya.

No comments: